Zelftest


1. Geen problemen
2. Af en toe problemen
3. Regelmatig problemen
4. Vaak/altijd problemen
5. Weet niet/niet van toepassing

 1. Kunt u iemand verstaan in een rustige ruimte?
  1 — 2 — 3 — 4 — 5
 2. Kunt u iemand verstaan in een rumoerige ruimte?
  1 — 2 — 3 — 4 — 5
 3. Kunt u een gesprek met een groep mensen in een drukke ruimte goed volgen?
  1 — 2 — 3 — 4 — 5
 4. Kunt u een telefoongesprek goed verstaan?
  1 — 2 — 3 — 4 — 5
 5. Kunt u een lezing, film, kerkdienst of toneelstuk goed verstaan?
  1 — 2 — 3 — 4 — 5
 6. Moet de televisie vaak harder gezet worden voor u alleen?
  1 — 2 — 3 — 4 — 5
 7. Kunt u een gesprek met meer mensen goed volgen tijdens een etentje?
  1 — 2 — 3 — 4 — 5
 8. Heeft u moeite vreemde mensen te verstaan, bijvoorbeeld de caissiere in de supermarkt?
  1 — 2 — 3 — 4 — 5
 9. Hoort u de deurbel?
  1 — 2 — 3 — 4 — 5
 10. Heeft u weleens moeite met traceren waar een geluid vandaan komt?
  1 — 2 — 3 — 4 — 5
 11. Geeft u weleens een verkeerd antwoord omdat u de vraag niet goed verstond?
  1 — 2 — 3 — 4 — 5
 12. Geniet u niet meer van muziek?
  1 — 2 — 3 — 4 — 5

Alle vragen met een 1 beantwoord? Dan lijkt het erop dat u geen gehoorproblemen heeft.
Meerdere vragen met 2 of hoger beantwoord? Dan kan er sprake zijn van een gehoorbeschadiging of slechthorendheid. Indien u vragen heeft beantwoord met 3 of 4 is een gehoortest raadzaam. Maakt u in dit geval een afspraak voor een vrijblijvend advies en/of gratis hoortest. Bel: (010) 592 62 40.