Kwaliteit


Wij zijn STAR en hoorprof-gecertificeerd. Met deze keurmerken weet u zeker dat u bij ons aan het juiste adres bent en dat wij de beloofde expertise op gebied van gehoor ook waar kunnen maken.

Hoorzorg - Keurmerken

STAR-certificaat

  • de vakopleiding tot audicien is afgerond
  • onze bij- en nascholingsverplichtingen zijn nagekomen
  • onze dienstverlening voeren we uit op basis van de kwaliteitsvoorschriften die door de Stichting Audicienregistratie zijn opgesteld
  • onze geregistreerde audiciens zijn toegerust om objectief vast te stellen of iemands gehoorverlies zodanig is dat er iets aan gedaan moet worden
  • onze audiciens zijn ook zorgverleners, ze helpen u bij uw revalidatieproces.
  • onze dienstverlening wordt verricht volgens de meest recente en objectieve maatstaven
  • onze geregistreerde audiciens maken gebruik van geijkte apparatuur en gevalideerde werkmethoden.

Hoorprof

Tevens zijn wij aangesloten bij Hoorprof; De nummer 1 volgens de consumentenbond. Omdat de Hoorprof audicien zich in uw persoonlijke situatie verdiept zal hij altijd op zoek gaan naar de meest optimale aanpassing die nodig is, natuurlijk rekening houdend met uw budget. HoorProfs heeft exclusieve contracten afgesloten met bepaalde zorgverzekeraars, zodat u altijd verzekerd bent van een vergoeding bij uw zorgverzekeraar, in de voor u bepaalde categorie.

In de Stichting Audicienregistratie werken vertegenwoordigers van slechthorenden, KNO-artsen, audiologen, zorgverzekeraars, fabrikanten en importeurs van audiologische hulpmiddelen en audiciens samen aan de verbetering en kwaliteitsbewaking van de dienstverlening door audiciens.