Vergoedingen


Indien er in uw verzekeringspolis een vergoeding voor brillen, contactlenzen of hoortoestellen is opgenomen, kunnen wij dit in de meeste gevallen voor u declareren en direct met u verrekenen.

Hoe hoog de vergoeding is verschilt per zorgverzekeraar, ook een aanvullende verzekering kan van invloed zijn op de hoogte van de vergoeding. Als u wilt weten hoe hoog de vergoeding in uw geval is, kunt u uw polis er even op naslaan of navraag doen bij uw verzekeraar. In de meeste gevallen kunnen wij ook voor u nakijken of u in aanmerking komt voor een (deelse) vergoeding.

Privé levering

In sommige gevallen kan het interessant zijn uw bril, lenzen of hoortoestellen buiten uw verzekeraar om aan te schaffen. Dit wordt “privé-levering” genoemd.

Brillen/lenzen/hoortoestellen en andere hulpmiddelen kunt u bij bijzondere aftrekposten opvoeren en zijn dan 100% aftrekbaar bij uw belastingaangifte.

Om in aanmerking te komen voor deze aftrekpost moeten de bijzondere aftrekposten ten minste 10% van uw inkomen bedragen.

Onder bijzondere aftrekposten vallen onder andere kosten die u heeft gemaakt aan thuiszorg, parkeerkosten, vervoerskosten (eigen vervoer, taxi, openbaar vervoer) van en naar ziekenhuizen of andere medische afspraken, paramedische hulp, en medische hulpmiddelen of medicijnen die u zelf heeft betaald of waar u geen vergoeding voor kreeg van uw verzekeraar. voorwaarde is dat u kwitanties kunt overleggen.